• Gezondheidszorg
  • Horeca & recreatie
  • Industrie
  • Onderwijs
  • Utiliteit
  • Stadsverwarming
  • Woningbouw
  • Energieadvies
Wat kan Scheer & Foppen voor u betekenen?
terug naar Wie zijn wij?

MVO

Oog voor de toekomst
 
Bij het adviseren, ontwikkelen, het maken en het onderhouden van alle installaties verliest Scheer & Foppen Installatietechniek het welzijn van de mensen en dieren nooit uit het oog. Wij zijn en blijven altijd maatschappelijk betrokken. Het besef dat we zuinig mogen zijn op elkaar en onze omgeving is al jaren geleden tot ons doorgedrongen. Dat zorgt voor een prettige werkomgeving, waardoor het personeelsverloop nagenoeg nihil is. Wij weten kwaliteit aan ons te binden en dat is natuurlijk in uw voordeel.
“We zorgen dus goed voor elkaar”.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de genen van een familiebedrijf. De strategie is continue gericht op de langetermijn en kapitaal en arbeid zijn altijd in balans. De bedrijfsvoering is erop gericht om de balans te bewaren tussen mensen, milieu en maatschappij en wij vinden het onze verantwoordelijkheid om proactief te zorgen voor een duurzamere wereld. 
Scheer & Foppen heeft met al haar disciplines een belangrijke maatschappelijke functie. We sponsoren jaarlijks veel sportclubs, stichtingen en lokale initiatieven waarmee we wat teruggeven aan de lokale gemeenschap.
 
Scheer & Foppen Installatietechniek neemt actief het initiatief naar het CWI om te bemiddelen tussen langdurig werklozen en werkgevers.  Onlangs hebben wij een wervingstraject gedaan onder langdurige werklozen om ze op te leiden als lasser. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar gesteld, waar uiteindelijk 10 toekomstige medewerkers gebruik van hebben gemaakt. Scheer & Foppen Installatietechniek ondersteunt dus niet alleen maatschappelijke projecten en initiatieven in de omgeving, maar initiëren deze ook zelf.
Duurzaamheid zit in onze genen.

“MVO is nooit een vraagstuk geweest, we doen het gewoon”.
Het wemelt in Nederland van de installatiebedrijven. De meeste bedrijven hebben genoeg kennis in huis om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarom hoort u uit onze mond geen negatief woord over onze
Lees meer over bedrijfsinformatie
50 jaar geleden startte de heer A. Foppen zijn bedrijf als zelfstandig ondernemer vanuit zijn woning in Harderwijk. Na jaren van groei en het continue proces van ontwikkeling, is Foppen Holding als
Lees meer over historie
Wij zijn van mening dat techniek een wezenlijke bijdrage levert aan het oplossen van vraagstukken voor mens, milieu en maatschappij. Ook de komende jaren volgen wij de ontwikkelingen op ons vakgebied
Lees meer over missie & visie
Dat wij veel kennis in huis hebben blijkt wel uit onze certificeringen. Wij houden ons elke dag een spiegel voor om de kwaliteit van de dienstverlening en alle producten op peil te houden. Veel
Lees meer over certificaten
Scheer & Foppen Installatietechniek heeft een kwaliteitssysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu is geïntegreerd. Zo wordt een hoogwaardig product gerealiseerd met aandacht voor veiligheid,
Lees meer over beleidsnota